Sibirisk katt

Sibirisk katt och hur rasen växte fram

Sibiriska katter kallas även för sibirier. De kommer ursprungligen från Ryssland och har utvecklats under hundratals år. Rasen uppkom genom att ryska immigranter tog med sig raskatter till Sibirien, där katterna sedan parade sig med sibiriska vildkatter.
Sedan dess har rasen härdats mot sträng kyla och svåra förhållanden, exempelvis genom att utveckla en vattenavvisande päls.

En sibirisk katt är kraftigt byggd, närmast muskulös. Enligt rasstandarden får rasen vara från medium till stor. Huvudet ska vara massivt och gärna något längre än brett. Kindbenen ska vara höga och nosen bred. Öronen ska vara öppna i basen med rundade öronspetsar, de ska dessutom luta framåt något. Benstommen ska vara kraftig och tassarna ska vara stora och runda. Pälsen ska vara väldigt tät, men inte tät intill kroppen. Överpälsen ska vara vattenavstötande och kan upplevas som något hård när man rör vid den.

Rasen utvecklas i långsam takt och är inte färdigvuxen förrän i fem års ålder. En sibirisk katt lämpar sig väl för en barnfamilj, eftersom rasen är mycket social och trivs i människors sällskap. Priset för en sibirisk katt varierar något mellan olika uppfödare, men riktpriset brukar vara 10 000. Rasen godkändes av Fédération Internationale Féline d’Euroé som raskatt först 1997. Dock importerades de första sibiriska katterna till Finland redan fem år innan. Till Sverige importerades de tio första sibiriska katterna vid millennieskiftet.

Fördelen med en sibirisk katt är att den lämpar sig för allergiker, den långa pälsen till trots. Förklaringen handlar istället om att rasen har mindre mängd av proteinet Fel d1, ett ämne som är särskilt allergiframkallande hos katter. Rasen är i stort behov av att aktiveras, men fungerar samtidigt bra som innekatt. Dessutom tycker de om att hoppa och klättra, varför ett klätterträd är att rekommendera till den som tänker ha en sibirisk katt inomhus. Eftersom en sibirisk katt är mycket stor tar de sig med lätthet upp på höga hyllor och möbler och ett klätterträd stillar deras begär.

sibirisk katt